Schemat funkcjonalno przestrzenny. Podwaliny pod projekt ogrodu.

PROJEKT OGRODU

Schemat funkcjonalno przestrzenny to podwaliny pod projekt ogrodu. Pomaga uporządkować i rozplanować przestrzeń a także zweryfikować wstępne założenia projektowe. 

Rozplanowanie przestrzeni ogrodu umożliwia metoda podziału powierzchni ogrodu na strefy funkcjonalno – przestrzenne. 

 

Metoda podziału na strefy to nic innego jak organizacja przestrzeni ogrodu poprzez  podzielenie jej na mniejsze fragmenty – strefy. Kryterium wyodrębniania stref stanowi funkcja/funkcje jakie pełnią/ będą pełnić w ogrodzie.

Strefa funkcjonalna w ogrodzie to obszar jaki dedykujemy określonym funkcjom.

 

Wydzielenie danej strefy nie musi oznaczać dosłownego odgrodzenia części terenu, a tylko pewien umowny podział na potrzeby procesu projektowania, tak aby zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania użytkowników. Strefy mogą być podporządkowane jednej funkcji lub łączyć kilka z nich.

 

Schemat funkcjonalno przestrzenny to rodzaj umownej mapy obrazujący podział ogrodu na strefy funkcjonalne.

 

projekt ogrodu
Przykładowy podział przestrzeni ogrodu przydomowego na strefy funkcjonalne.

 

Strefa frontowa

Strefa frontowa to teren od frontu budynku – najczęściej pas/przestrzeń między ogrodzeniem, a wejściem do domu. W obecnych czasach łączy zazwyczaj dwie, z pozoru przeciwstawne, funkcje: reprezentacyjny przedogródek oraz funkcję użytkowo – gospodarczą (podjazd do garażu, śmietnik itp.).

  • Reprezentacyjny przedogródek można przyjąć, że przedogródek to cała przestrzeń od frontu domu, którą widać zza tzw. płotu, jak zaraz też po wejściu na posesję, w drodze do drzwi wejściowych. Przedogródek pełni przede wszystkim rolę dekoracyjną – wizytówki naszego `miejsca`.  Przez obszar przedogródka przebiega także ciąg komunikacyjny – chodnik, ścieżka etc.
  • Funkcja użytkowo – gospodarcza jest stosunkowo `młodą` funkcją przestrzeni frontowej. Związana jest głównie z lokalizowanym od frontu wjazdem do garażu i podjazdem do niego. Towarzyszy im często altana śmietnikowa, czasem składzik na drewno itp. Podjazd może stać się wówczas miejscem wykonywania różnych czynności gospodarczych tj. sprzątanie samochodu.

 

Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa

Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa  znajduje się najczęściej z tyłu budynku mieszkalnego i służy domownikom do uprawiania sportu, rekreacji, odpoczynku itp. Pełni rolę kuchni, jadalni, pokoju dziennego i bawialni. Stanowi przedłużenie funkcji domu. Najczęściej podstawę tej strefy stanowi trawnik. W przypadku dużych ogrodów można się pokusić o różnorakie wewnętrzne podziały tej strefy i wyróżnić „podstrefy”: jadalną (kulinarną), odpoczynku biernego, odpoczynku czynnego, zabaw dla dzieci itd. To właśnie w strefie rekreacyjno – wypoczynkowej lokalizujemy największą ilość elementów programowych. Istotna funkcja tej strefy to także dekoracyjność, która przejawia się w zastosowaniu elementów programowych tj. np. rabaty bylinowe.

 

Strefa gospodarcza

Strefa gospodarcza  występuje głównie w obiektach na terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy prowadzą działalność rolniczą, co skutkuje koniecznością lokalizowania szeregu zabudowań gospodarczych i urządzeń w obrębie tzw. siedliska. Często funkcja ta jest lokalizowana z boku budynku mieszkalnego lub na jego tyłach. Wówczas rekreacja jest przenoszona na bok albo front, lub też obie funkcje dzielą się terenem na tyłach. Często części gospodarczej towarzyszy/sąsiaduje tzw. strefa użytkowa.

 

Strefa użytkowa

Strefa użytkowa miejsce uprawy warzyw, ziół i owoców. Obejmuje elementy programowe tj. warzywnik, sad, zielnik, kompostownik i inne tego typu elementy użytkowe. Często, zwłaszcza właściciele małych ogrodów oraz mieszkańcy miast i terenów podmiejskich, rezygnują całkowicie z funkcji użytkowej, lub mocno ją ograniczają. Coraz częściej też klasyczne grządki zastępuje modna uprawa ziół lub uprawa w kontenerach, pojemnikach, donicach. Strefa użytkowa lub jej elementy mają wartość dekoracyjną i mogą być z powodzeniem wprowadzane na obszar lub w bezpośrednie sąsiedztwo strefy rekreacyjno – wypoczynkowej.

 

Strefa komunikacyjna

Komunikacja w ogrodzie ma przeróżną postać, a jej zadaniem jest łączenie poszczególnych stref i elementów ogrodu oraz łączenie ogrodu z domem i otoczeniem. Chodniki, ścieżki, przedepty, podjazdy ale także przechodnie tarasy, patio, altany składają się na ogólnie pojętą funkcję komunikacyjną.

 

Strefa izolacyjna

Najczęściej ma postać pasa wysokiej i/lub średniej zieleni odgradzającego całość ogrodu od otoczenia (najczęściej wzdłuż ogrodzenia). Pełni rolę bariery wizualnej i akustycznej. Czasem skutecznie chroni od wiatru. Strefa izolacyjna może wystąpić również we wnętrzu ogrodu oddzielając poszczególne strefy funkcjonalne od siebie, lub służąc wyizolowaniu którejś z nich np. gospodarczej. Taki bufor – przesłonę może stanowić np. żywopłot formowany lub swobodne  nasadzenia z gęstych roślin krzewiastych. Można też zastosować gotowy panel, elementy gabionowe, lub zdecydować się na pnącza. Rozwiązań jest bardzo wiele.

Schemat funkcjonalno przestrzenny projekt ogrodu
Schemat funkcjonalno przestrzenny niewielkiego ogródka przy szeregowcu wykonany samodzielnie przez jednego z klientów Pracowni Fajne Ogrody.

Nie zawsze opracowując schemat funkcjonalno przestrzenny jest konieczność wprowadzenia wszystkich stref w  ogrodzie, a czasem można zdefiniować zupełnie nowe, odpowiadające konkretnym potrzebom użytkowników, spoza podstawowej klasyfikacji. Może się okazać, że strefy będą się łączyć i przenikać, a wyraźne granice funkcjonalnego podziału ulegną zatarciu.

Wpis stanowi fragment 4 lekcji pt. Schemat funkcjonalno przestrzenny mojego autorskiego Kursu Projektowania Ogrodów dla Początkujących. Od 21 listopada do 4 grudnia możecie kupić pełen Kurs w promocyjnej, przedsprzedażowej cenie.

Zapraszam serdecznie!

roślin w ogrodzie

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Ogród przydomowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też

Nowoczesny ogród podmiejski.

Projekt nowoczesnego, podmiejskiego ogrodu oparłam o receptę sprzed stu lat. Poznaj g…