Pozwolenie na wycinkę drzew. FAQ #2.

ścięte pnie drzew

Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, procedury, opłaty i kary. Kiedy i jak się je nalicza? W jakich przypadkach jesteśmy z nich zwolnieni? Gdzie szukać informacji?

Jak obliczyć opłatę za wycięcie drzewa?
Opłata za wycinkę drzewa = stawka w zł/cm zależna od rodzaju, gatunku i odmiany drzewa na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni  na dany rok (tutaj na rok 2014) x obwód pnia drzewa mierzony w cm na wysokości 130 cm x współczynnik różnicujący zależny od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew  (tutaj).

Przykład: wycinamy dąb o obwodzie 100 cm.
Obliczenia: 100 cm (obwód) x 89,39 (aktualna stawka) x 2,37 (współczynnik) = 21 185, 43 PLN

Jak obliczyć karę za wycięcie drzewa?
Administracyjną karę pieniężną, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie ustalonych stawek (patrz wyżej).

Przykład: naliczamy karę za nielegalne wycięcie dębu o obwodzie 100 cm.
Obliczenia: = 21 185, 43 PLN (opłata za wycinkę) x 3 = 63 556,29 PLN.

Jak obliczyć opłatę za wycięcie krzewów?
Opłatę za wycięcie krzewów określamy na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska (tutaj na rok 2014). Jest ona co roku waloryzowana i na rok 2014 wynosi 249,79 PLN/m2

Jak obliczyć karę za wycięcie krzewów?
Karę pieniężną, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie krzewów.

Kary za zniszczenie terenów zieleni.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dn. 24.10.2013 za zniszczenie 1 m2:
Kwietnika zapłacimy 493,34 PLN
Trawnika zapłacimy 57,44 PLN

Uwaga: Stawki opłat są corocznie waloryzowane. Bieżące, na rok 2014 znajdziecie w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014. Już ukazały się także wytyczne na rok 2015. Znajdziecie je w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015

Kiedy nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów?

Opłat nie pobiera się w przypadku drzew i krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art.49, § 1 Kodeksu Cywilnego;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Niniejszy wpis jest drugą częścią mini cyklu: Pozwolenie na wycinkę drzew, w którym zebrałam pytania najczęściej zadawane w temacie wycinki drzew i krzewów, oraz kar, opłat i pozwoleń. W pierwszej części: Pozwolenie na wycinkę drzew. FAQ #1. znajdziecie informacje dot. procedur związanych ze składaniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia na wycinkę. Jeśli szukacie bardziej szczegółowych informacji lub porady zapraszam do kontaktu mailowego lub przez FB. Jeśli już macie problem i szukacie uprawnionego rzeczoznawcy również zapraszam do kontaktu.

 

 

 • wycięte drzewa

  Pozwolenie na wycinkę drzew. FAQ #1.

  Słysząc hasło: pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jeden właściciel n…
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Ogród przydomowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też

Nowoczesny ogród podmiejski.

Projekt nowoczesnego, podmiejskiego ogrodu oparłam o receptę sprzed stu lat. Poznaj g…