Pozwolenie na wycinkę drzew. FAQ #1.

wycięte drzewa

Słysząc hasło: pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jeden właściciel nieruchomości blednie. Formalności i kłopoty. Oto co pierwsze przychodzi na myśl. Czy słusznie?

Czasem pomagam moim klientom w przygotowaniu i złożeniu wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew. Moja mama jest natomiast rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa SITLID i m in. autorką ekspertyz na potrzeby postępowań sądowych ws. o nielegalną wycinkę lub zniszczenie drzew i krzewów. Na podstawie naszych wspólnych doświadczeń i najczęstszych pytań zadawanych przez klientów opracowałam dla was zbiór najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości (tzw. FAQ) w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

 

Kto wydaje pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów?

Pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli twoja nieruchomość jest wpisana do Rejestru Zabytków zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Pozwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W przypadku lokalizacji na obszarze terenów chronionych (na obszarze sieci Natura 2000 , na obszarze objętym ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody) dodatkowo potrzebna może być zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego.

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów?

Wniosek może złożyć przede wszystkim posiadacz nieruchomości lub jej wieczysty użytkownik. Wyjątkowo wniosek może złożyć właściciel urządzeń tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne o ile (i tylko wtedy) jeśli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów?

 • imię, nazwisko i adres właściciela lub posiadacza nieruchomości
 • tytuł prawny do władania nieruchomością
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 c
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie to drzewo lub ten krzew
 • przyczynę i termin zamierzonej wycinki
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Kary a opłaty za usunięcie drzew i krzewów?

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów może naliczyć i pobiera organ wydający pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Ich wysokość i warunki zawiera wydane zezwolenie. Często stosuję się procedurę odroczenia opłat na okres trzech lat warunkując całkowite umorzenie wykonaniem nasadzeń zastępczych. Aktualne stawki za wycinkę drzew określa się na podstawie obwodu pnia oraz gatunku drzewa. Ich maksymalną wysokość określa Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 24 października 2013r.

Kary są naliczane w momencie gdy usuniemy lub uszkodzimy (!) drzewa lub krzewy bez uzyskania pozwolenia i zostanie nam to udowodnione. Ich wysokość jest naliczana od cm obwodu pnia w zależności od gatunku. Aktualne stawki określa Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 24 października 2013r.

W przypadku braku ewidentnych podstaw do wyliczenia obwodu pnia (brak drzewa, pieńka, karpy etc.) szacowanie obwodu, stanu zdrowotnego drzew powierza się wyspecjalizowanym rzeczoznawcom.

 

Z usuwaniem drzew i krzewów nie ma żartów. W następnym wpisie wyjaśnię jak nalicza się stawki i kary za wycinkę bez pozwolenia. Powiem też w jakich przypadkach pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jest potrzebne.

 

 

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Ogród przydomowy

2 komentarze

 1. Budująca Mama

  29 października 2014 przy 07:23

  A ja mam pytanie, kiedy mogę kogoś nastraszyć tą wycinką. U mnie jest tak. Sąsiad posadził sobie samosiejki brzozy właściwie 30cm od naszego płotu… Brzozy już teraz mają około 2,5-3 m i są od naszej południowej strony, więc są dla nas uciążliwe – zabierają słońce… Pytanie. Czy tak może, czy nie musi się odsunąć od płotu? Do jakiej wysokości drzewa może mieć na działce. Czy są jakieś przepisy, jak np na ROD?

  Odpowiedz

  • fajne ogrody

   29 października 2014 przy 09:51

   To ty masz inny problem. Ten wpis tyczy sytuacji gdy chcemy lub usuniemy drzewa na naszej posesji. Natomiast u Ciebie jest problem z sąsiadem i jego drzewami a to inna para kaloszy. Niestety nie ma takich konkretnych przepisów jak te dot. ROD i temat jest skomplikowany. Pomyślałam sobie więc, że zamiast tu pisać wypracowanie skrobnę wpis w tym temacie po prostu z dedykacją dla Ciebie, ale i wielu innych co mają takie `kwiatki`. Swoją drogą współczuje. A próbowaliście normalnie, pokojowo pogadać z sąsiadem. Jak chce mieć brzozy to są odmiany karłowe które dorastają do 2-3 i dalej nie. Może to byłoby rozwiązanie które by zadowoliło obie strony? 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też

Nowoczesny ogród podmiejski.

Projekt nowoczesnego, podmiejskiego ogrodu oparłam o receptę sprzed stu lat. Poznaj g…